W wyniku całkowitego odstawienia alkoholu lub znacznego ograniczenia jego spożywanych ilości u pacjentów pojawia się zespół odstawienny, określany też mianem alkoholowego zespołu abstynencyjnego. 
Stanowi on reakcję organizmu, który – dotychczas zaadaptowany do funkcjonowania w warunkach określonego stężenia alkoholu we krwi – nagle zostaje go pozbawiony. Tak gwałtowna zmiana skutkuje wystąpieniem dysfunkcji w mechanizmach przystosowawczych. Wśród najczęściej występujących objawów należy wymienić:
  • bezsenność,
  • stany lękowe,
  • zaburzenia jelitowe i żołądkowe: nudności, wymioty, bóle brzucha,
  • dolegliwości bólowe głowy i klatki piersiowej,
  • niepokój,
  • znaczne zmęczenie,
  • w skrajnych przypadkach halucynacje.
Niekontrolowany alkoholowy zespół odstawienny może prowadzić do napadów padaczkowych. Ta silna reakcja organizmu trwa od kilkunastu godzin do – co zdarza się bardzo rzadko – kilku dni. Wymaga uzupełniania elektrolitów oraz stosowania środków farmakologicznych w celu złagodzenia nieprzyjemnych objawów.
Szukaj