Mobilne Punkty Pomocy Doraźnej

Poszukujemy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych do naszych nowo tworzonych Mobilnych Punktów Pomocy Doraźnej dla osób z problemem alkoholowym w Koniinie, Turku, Słupcy, Kole, Rychwale, Gnieźnie, Witkowie, Wrześni, Kaliszu.
Szczegóły pod numerem telefonu 789 785 759.
Szukaj